Parcely

Co to je?

Parcely jsou plugin pomocí kterého si můžete vytvořit svojí vlastní parcelu v parcelovém světě. Pozemek je kompletně chráněn před poškozením a krádeží itemů. Samozdřejmě je možné přidat si na parcelu kamaráda.

Vytvoření parcely

Jak si vytvořit parcelu? Je to snadné!

Parcelu si vytvoříte pomocí – /p auto

Další příkazy

Pro použití těchto příkazů musíte stát na své parcele.

Obnovení parcely (smaže vše na parcele) – /p clear

Kamaráda přidáte na parcelu pomocí – /p add [nick]

Kamaráda odeberete z parcely pomocí – /p remove [nick]

Na parcelu se teleportuje pomocí –  /p home

Minecraft servery - Minelist.eu