Jobs

Co to je?

Plugin jobs slouží k vybrání si práce a vydělavaní money.Můžete si vybrat z několika prací a získat tak peníze k založení vaší firmy a koupení si itemů v shopu! Práce se postupně expí a vyděláváte více a více money.

Základní příkazy

/jobs join <název práce> – Připojení se do dané práce
/jobs browse – Zobrazení seznamu prací
/jobs info <název práce> – Zobrazí informace o dané práci
/jobs stats <jméno hráče> – Vypíše level prací, ve kterých je daný hráč zaměstnán
/jobs top <jméno práce> – Zobrazí top 10 hráčů dané práce
/jobs gtop – Zobrazí top 15 hráčů ze všech prací dohromady
/jobs limit – Vypíše limit výdělku prací
/jobs leave <název práce> – Opuštění danou práci
/jobs leaveall – Opuštění všech prací

Minecraft servery - Minelist.eu